Over mij

Ik volgde een doctoraalopleiding (corso di laurea) aan de SSLMIT van de Universiteit van Triëst (Italië) waar ik in 2005 cum laude afstudeerde met een scriptie getiteld La situazione linguistica nei Paesi Bassi e nel Belgio tra il 1815 e il 1840 (De taaltoestand in Nederland en België tussen 1815 en 1840). Voor mijn afstuderen verbleef ik een semester als uitwisselingstudent aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen.

In 2006 rondde ik mijn MA in de Nederlandse Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) af met een cum laude onderscheiden scriptie getiteld De tropen als ziekte: Henri van Boovens Tropenwee (1904). De scriptie kreeg de aanmoedigingsprijs als Groningse kandidatuur voor de Taalunie Scriptieprijs 2007.

Vanaf 2007 was ik als bursaalpromovendus verbonden aan het departement Geschiedenis van de Faculteit der Letteren van de RUG met een promotieonderzoek naar onderlinge contacten en beeldvorming tussen Nederlandse en Vlaamse katholieke intellectuelen in de periode 1830-1890. Het onderzoek werd begeleid door prof. W. Krul (Cultuur- en Kunstgeschiedenis) en prof. G. Dorleijn (Nederlandse Letterkunde) en de dissertatie Twee Leeuwen, Een Kruis heb ik succesvol verdedigd op 20 juni 2013. Van dit proefschrift is in 2015 een gelijknamige (gereviseerde) handelseditie verschenen bij Uitgeverij Verloren.

In het verleden ben ik als docent Nederlandse Taal, Cultuur en Letterkunde werkzaam geweest aan de universiteiten van Padua (Italië) en Parijs 4-Sorbonne. Sinds het academisch jaar 2015-2016 ben ik als maître de conférences (docent-onderzoeker) aan de leiding van de vakgroep Nederlands (Langue et Culture Néerlandaises) van de Universiteit van Straatsburg. Ik ben tevens lid van de redactie van het peer-reviewed tijdschrift Internationale Neerlandistiek (2013-), mederedacteur van het peer-reviewed tijdschrift Deshima. Arts, Lettres et Culture des Pays du Nord (2018-) en sinds 2017 lid van het comité de conseil van het Franstalige tijdschrift Septentrion.